oz@poor.sk

Predmet činnosti: Poskytovanie štipendií pre študujúcich mladých ľudí z Rodiny Poórovej

Ďakujeme že poukážete 2 percentá zo svojich daní

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Údaje o prijímateľovi

– IČO / SID : 34075119
– Právna forma : OBČIANSKE ZDRUŽENIE
– Obchodné meno (názov)
OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRÍSLUŠNÍKOV PRÍBUZENSTVA S PRIEZVISKOM POÓR
– Sídlo – ulica : PRIBINOVA
– Súpisné / orientačné číslo : /19
– PSČ : 90301
– Obec : SENEC

Ako poukázať 2% z daní

Dôležité termíny:
do 31. marca 2022 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
do 30. apríla 2022 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane
Zamestnanci: Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.