oz@poor.sk

Predmet činnosti: Poskytovanie štipendií pre študujúcich mladých ľudí z Rodiny Poórovej

Pamätník Panenky Márie

Zakladateľ Ladislav Poór s manželkou Teréziou ako silne veriaci si uctili Pannu Mária a dali postaviť pamätník na jej počeť. Je umiestnený pod kostolným múrom a prístupný priamo z mesta Senec. Postupne sa stal obľúbeným miestom nielen členov rodiny ale i ostatných veriacich , z ktorých mnohý umiestňovali a umiestňujú tabuľky s poďakovaním Panne Márii za jej podporu a pomoc.