oz@poor.sk

Predmet činnosti: Poskytovanie štipendií pre študujúcich mladých ľudí z Rodiny Poórovej

Orgány občianskeho združenia príslušníkov príbuzenstva s priezviskom Poór

Zhromaždenie:
tvoria všetci príslušníci rodiny Poór po dovŕšení veku 18 rokov (muži i ženy)

Výbor združenia:
Ľubomír Poór, predseda
Jozef Poór, podpredseda
Alexander Poór, tajomník
Attila Poór, člen
Tomáš Poór, člen

Kontrolná komisia:
Kristína Poórová, predseda
Erik Poór, člen
Zuzana Poórová, člen