oz@poor.sk

Predmet činnosti: Poskytovanie štipendií pre študujúcich mladých ľudí z Rodiny Poórovej

Rodinná kaplnka na cintoríne v Senci

V rokoch 2019 – 2021 boli postupne vykonané reštaurátorské práce na jej opravu tak aby sa stala dôstojným miestom na odpočinok príslušníkov rodiny Poórovej. Oprava bola náročná a  fiancovaná z prostriedkov združenia .

Rodinná kaplnka
pred rokom 2019

Pôvodný stav pred rekonštrukciou v roku 2019

Oprava kaplnky v roku 2019

V roku 2019 s nám podarilo začať s prvou etapou rekonštrukcie a to opravou strechy, tak aby sa zamedzilo zatekaniu a ďalšiemu poškodeniu budovy.
V ďalšom roku chceme pokračovať s vonkajšou izoláciou základov a opravou fasády.

Oprava kaplnky v roku 2020

V roku 2020 pokračujeme s obnovou a opravou kaplnky druhou etapou.
Práce na obnove zahŕňajú odizolovanie obvodových múrov proti vlhkosti, opravu fasády vrátanie štukatérskych prvkov a nápisov, opravu blízkeho okolia a novú fasádu celej stavby. Plánová doba opravy je od júla 2020 do augusta 2021. tešíme sa , že po ukončení prác bude mať zakladateľ našej nadácie(združenia) Ladislav Poór s manželkou Teréziou po dlhých rokoch konečne dôstojný stánok.

Opravená Rodinná kaplnka na cintoríne 2021

Ukončenie obnovy a opravy kaplnky .

Odizolovanie obvodových múrov proti vlhkosti, oprava fasády vrátanie štukatérskych prvkov a nápisov, oprava blízkeho okolia a nova fasádu celej stavby. Plánová doba opravy je od júla 2020 do augusta 2021. 

Po ukončení prác má zakladateľ našej nadácie(združenia) Ladislav Poór s manželkou Teréziou po dlhých rokoch konečne dôstojný stánok.