oz@poor.sk

Predmet činnosti: Poskytovanie štipendií pre študujúcich mladých ľudí z Rodiny Poórovej

Rodokmeň rodiny

Výbor nášho združenia už viac rokov pracuje na „rodokmeni rodiny“. Zakladateľom nášho rodokmeňu bol pán Georgius (Juraj) Poór, +1661- 1730, ktorý spoločne s bratom Štefanom dostali za zásluhy v boji proti Turkom titul „Zeman“ a právo nosiť rodový erb. Práve jedným z jeho potomkov je aj pán Ladislav, ktorý založil nadáciu na podporu študentov z radov rodiny. Na rodokmeni sa neustále pracuje a v súčasnosti obsahuje niekoľko sto osôb. Práca je o to náročnejšia, že sa mnohé matriky stratili a zistenie údajov je náročne a niekedy aj nemožné. Vzhľadom na obrovské množstvo v súčasnosti žijúcich potomkov, ktorí síce pôvodne pochádzali zo Senca a okolia, ale teraz už bývajú nielen v Bratislave a okolí, ale i v Trnave, Galante , Maďarsku či niektorí aj emigrovali v minulosti do Ameriky, je ukončenie jej členov skoro nemožné. Nebráni nám to však aby sme neustále hľadali a dopĺňali nových a nových „nájdených“ členov nášho rodokmeňu.

Budeme veľmi radi ak niekto z Poórovcov či ich potomkov po prečítaní týchto riadkov sa bude kontaktovať aby sme ho mohli zaradiť na prílušné miesto v rodokmeni.