oz@poor.sk

Predmet činnosti: Poskytovanie štipendií pre študujúcich mladých ľudí z Rodiny Poórovej

Rodinná kaplnka na cintoríne v Senci

Postavená zakladateľom „nadácie“ na podporu študujúcich z rodiny pánom Ladislavom Poórom (1826-1896) a jeho manželkou Teréziou , rod. Szabo koncom 19-teho storočia.
Združenie chce napĺňať odkaz zakladateľa , ktorý je v kaplnke pochovaný a preto iniciovalo v roku 2016 zameranie a zápis kaplnky do katastra nehnuteľností.

V rokoch 2019 – 2021 boli postupne vykonané reštaurátorské práce na jej opravu tak aby sa stala dôstojným miestom na odpočinok príslušníkov rodiny Poórovej. Oprava bola náročná a financie na jej opravu boli získané aj formou dotácií ako i sponzorským darom.

Bližšie informácie o rekonštrukcii najdete TU Oprava kaplnky 2019-2021