oz@poor.sk

Predmet činnosti: Poskytovanie štipendií pre študujúcich mladých ľudí z Rodiny Poórovej

Historické listiny

Župný adm. výbor župy bratislavskej

Ustálenie členov rodiny oprávnených k používaniu študijnej základiny Ladislava Poóra a manželky Terézie Szaboóvej

Výmer povereníctva školstva

Výmer povereníctva školstva

číslo:14.839.podžupan./1918,-

Z A K L A D A J Ú C A L I S T I N A