oz@poor.sk

Predmet činnosti: Poskytovanie štipendií pre študujúcich mladých ľudí z Rodiny Poórovej

Valné zhromaždenie 2022 11. júna 

TLAČ pozvánka PDF