oz@poor.sk

Predmet činnosti: Poskytovanie štipendií pre študujúcich mladých ľudí z Rodiny Poórovej

 Písali o nás 

Viete, kto boli Ladislav a Terézia Poórovci? Ich stopy nájdete na rôznych miestach.

12/2021 Mestské noviny 31. ročník      www.sencan.sk