oz@poor.sk

Predmet činnosti: Poskytovanie štipendií pre študujúcich mladých ľudí z Rodiny Poórovej

2 percentá zo svojich daní

Ďakujeme že poukážete 2 percentá zo svojich daní Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby Údaje o prijímateľovi – IČO / SID : 34075119- Právna forma : OBČIANSKE ZDRUŽENIE- Obchodné meno (názov)OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRÍSLUŠNÍKOV...