oz@poor.sk

Predmet činnosti: Poskytovanie štipendií pre študujúcich mladých ľudí z Rodiny Poórovej