oz@poor.sk

Predmet činnosti: Poskytovanie štipendií pre študujúcich mladých ľudí z Rodiny Poórovej

Obnova a oprava kaplnky

Rodinná kaplnka na cintoríne v Senci V rokoch 2019 – 2021 boli postupne vykonané reštaurátorské práce na jej opravu tak aby sa stala dôstojným miestom na odpočinok príslušníkov rodiny Poórovej. Oprava bola náročná a  fiancovaná z prostriedkov združenia . Rodinná...