OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRÍSLUŠNÍKOV PRÍBUZENSTVA S PRIEZVISKOM POÓR

Predmet činnosti: Poskytovanie štipendií pre študujúcich mladých ľudí z Rodiny Poórovej

Župný adm. výbor župy bratislavskej


Ustálenie členov rodiny oprávnených k používaniu študijnej základiny Ladislava Poóra a manželky Terézie Szaboóvej

 

Výmer povereníctva školstva


Výmer povereníctva školstva
 

číslo:14.839.podžupan./1918,-


Z A K L A D A J Ú C A L I S T I N A