OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRÍSLUŠNÍKOV PRÍBUZENSTVA S PRIEZVISKOM POÓR

Predmet činnosti: Poskytovanie štipendií pre študujúcich mladých ľudí z Rodiny Poórovej

Rodinná kaplnka na cintorínePostavená zakladateľom „nadácie“ na podporu študujúcich z rodiny pánom Ladislavom Poórom (1826-1896) a jeho manželkou Teréziou , rod. Szabo koncom 19-teho storočia.
Združenie chce napĺňať odkaz zakladateľa , ktorý je v kaplnke pochovaný a preto iniciovalo v roku 2016 zameranie a zápis kaplnky do katastra nehnuteľností. Následne chceme aj vzhľadom na zlepšenú finančnú situáciu združenia postupne vykonať reštaurátorské práce na jej opravu tak aby sa stala dôstojným miestom na odpočinok príslušníkov rodiny Poórovej. Samozrejme vieme, že oprava bude náročná a sa budeme snažiť získať financie na jej opravu aj formou dotácií ako i sponzorským darom.

V prípade ak záujmu o podporu prosíme kontaktovať pre bližšie informácie predsedu združenia Ing. Ľubomíra Poóra na adrese oz@poor.sk

 
 

Oprava kaplnky v roku 2020V roku 2020 pokračujeme s obnovou a opravou kaplnky druhou etapou.
Práce na obnove zahŕňajú odizolovanie obvodových múrov proti vlhkosti, opravu fasády vrátanie štukatérskych prvkov a nápisov, opravu blízkeho okolia a novú fasádu celej stavby. Plánová doba opravy je od júla 2020 do augusta 2021. tešíme sa , že po ukončení prác bude mať zakladateľ našej nadácie(združenia) Ladislav Poór s manželkou Teréziou po dlhých rokoch konečne dôstojný stánok.

 
 

Oprava kaplnky v roku 2019V roku 2019 s nám podarilo začať s prvou etapou rekonštrukcie a to opravou strechy, tak aby sa zamedzilo zatekaniu a ďalšiemu poškodeniu budovy.
V ďalšom roku chceme pokračovať s vonkajšou izoláciou základov a opravou fasády.

V prípade ak záujmu o podporu prosíme kontaktovať pre bližšie informácie predsedu združenia Ing. Ľubomíra Poóra na adrese oz@poor.sk

 
 

Rodinná kaplnka pred rokom 2019Pôvodný stav pred rekonštrukciou v roku 2019