OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRÍSLUŠNÍKOV PRÍBUZENSTVA S PRIEZVISKOM POÓR

Predmet činnosti: Poskytovanie štipendií pre študujúcich mladých ľudí z Rodiny Poórovej

TLAČIVO z internetu


Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Údaje o prijímateľovi


- IČO / SID : 34075119
- Právna forma : OBČIANSKE ZDRUŽENIE
- Obchodné meno (názov)
OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRÍSLUŠNÍKOV PRÍBUZENSTVA S PRIEZVISKOM POÓR
- Sídlo - ulica : PRIBINOVA
- Súpisné / orientačné číslo : /19
- PSČ : 90301
- Obec : SENEC

TLAČIVO z internetuPotvrdenie O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

 

Ako poukázať 2% z daní

Pracovali ste ako dobrovoľník? Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2019, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

do 31. marca 2020 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

do 30. apríla 2020 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci: Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.